Medische kaart

De Digitale Medische Kaart biedt de Patiënt een – op basis van zijn medische geschiedenis en aangegeven klacht/pijn locatie – op maat gemaakte vragenlijst aan. Na het invullen vertaalt het systeem de vragenlijst naar een taal naar keuze en kan een geprinte versie meegenomen worden naar de arts.

Het systeem is opgezet met een Oracle database waarin zowel de vragenlijst als de door de patiënt gegeven antwoorden worden opgeslagen. Voor alle vragen en antwoorden zijn vertalingen in de database opgenomen. De database bevat vele relaties tussen de vastgelegde gegevens zodat dynamisch de optimale vragenlijst kan worden opgebouwd.

De applicatie is opgezet als een standaard Java EE systeem en is gedeployed op een Glassfish applicatie server. De volgende standaarden zijn gebruikt:

  • JSF (Myfaces Trinidad en PrimeFaces)
  • JPA (EclipseLink)
  • CDI
  • EJB
  • PDF-rapporten (iText)