PigResult

PigResult is een Web gebaseerde toepassing die de varkenshouder via een webbrowser kan bedienen. Voor de koppeling met een eventueel op het varkensbedrijf aanwezige voercomputer zorgt een apart programma DataCollector als intermediar. De DataCollector leest de voerbestanden van de voercomputer en plaatst de voergegevens via de gestandaardiseerde webservices in PigResult.

Koppelingen met slachterijen en voerleveranciers zijn gelegd met de in de sector gangbare uitwisselingsformaten EDI-slacht en het XML-Leveringsbericht. PigResult is zodanig opgezet dat de aangeleverde gegevens volledig automatisch worden verwerkt en de varkenshoude rzonder handmatige invoer overzicht houdt over de slachtresultaten en de voer aankopen en voorraden. Rapportages in het systeem zijn conform de Uniformeringsafspraken zoals binnen de sector zijn opgezet.

De applicatie is gebouwd met de programmeertaal Java en voor de opslag van de gegevens wordt gebruik gemaakt van een Oracle database. De applicatie is opgezet als een standaard Java EE systeem en is gedeployed op een Glassfish applicatie server. De volgende standaarden zijn gebruikt:

  • JSF (Myfaces Trinidad)
  • JPA (EclipseLink)
  • EJB
  • SOAP/XML
  • PDF-rapporten (iText)
  • JFreechart (Grafieken)