Voerwinst

In de voor Agrifirm ontwikkelde applicatie voerwinst is een Web applicatie waarmee de Agrifirm adviseur een varkenshouder met onderbouwde berekeningen ondersteunt. De adviseur kan simulaties uitvoeren tijdens of ter voorbereiding op een advies gesprek met de varkenshouder. Via overzichtelijke rapporten en schermen met grafieken en tablulaire weergave worden de resultaten van de simulaties getoond ten opzichte van de huidige bedrijfsresultaten.

SalieIT heeft het applicatie gebouwd met de programmeertaal Java en voor de opslag van gegevens wordt gebruik gemaakt van een Oracle database. De applicatie is opgezet als een standaard Java EE systeem en is gedeployed op een Glassfish applicatie server. De volgende standaarden zijn gebruikt:

  • JSF (Myfaces Trinidad)
  • JPA (EclipseLink)
  • EJB3
  • PDF-rapporten (iText)
  • JFreechart (Grafieken)