Tag Archives: JTrac

Jtrac issue-tracking

In het laatste project gebruikten we spreadsheets binnen de Google Apps omgeving voor issue-tracking. Hoewel dit in eerste instantie werkte, ontstonden er op een gegeven moment meerdere spreadsheet versies en nam de hoeveelheid aanvullende mail over de issues steeds verder toe. Om weer overzicht te krijgen en daarna te houden heb ik voorgesteld (of eigenlijk geëist) om een issue-tracking systeem te gaan gebruiken: JTrac.

JTrac was snel geïnstalleerd op de Glassfish-server die we voor het project gebruiken. Alleen het mailen vanuit JTrac lukte niet. Een kleine aanpassing in de source file MailSender.java en de Web.xml maakte deze nice-to-have ook beschikbaar.

Al eerder had ik JTrac geëvalueerd. JTrac heeft gelukkig een beperkte functie omvang, maar bevat alle functionaliteiten die ik nodig vind.  De koudwatervrees van de overige projectleden was snel voorbij en iedereen werd enthousiast over dit zeer behulpzame systeem.